Какво е финансовата търговия?

Финансовата търговия придобива все по-голяма популярност и почти няма новинарска емисия, по която да не казват новини, свързани с тези пазари. Какво представлява и какви са особеностите на отделните видове? Какви инструменти има?

Какво представлява

Основното предназначение на тези пазари е търговията на финансови инструменти на местно и национално ниво. В случая инвеститори и трейдъри извършват покупка и продажба на ценни книжа с цел извличане на печалби и ограничаване на рисковете. Трейдърите прогнозират различни сценарии на пазарите и купуват, когато цените са ниски и продават, когато активите поскъпнат. Това движение обикновено е продиктувано от търсенето и предлагането. Когато търсенето на дадени активи е високо, те поскъпват и съответно поевтиняват при липса на интерес към тях.

Финансовата търговия не се различава особено от обичайната, но разликата е там, че в първия случай става дума за местни глобални обмени на икономически инструменти, активи и валути, акции, облигации и т.н. Подобни сделки са силно регулирани от Закона за пазарите на финансови инструменти, в който са регламентирани различни правила.

Кои видове са най-предпочитани

Подобна дейност обикновено се извършва посредством посреднически онлайн платформи, обединяващи продавачи и купувачи. Това обаче е много общо понятие. Например съществуват различни видове продукти за покупко-продажба:

  • Облигации – това са средства за набиране на финанси и представляват вид дълг. Облигациите са силно зависими от лихвените проценти, но са с фиксирана доходност и чрез тях купувате дълг;
  • Акции – представляват вид ценни книжа, инвестициите в които могат да носят и променлива доходност, а покупката им дава определена собственост;
  • Индекси – информират относно движенията на множество на брой акции и дават представа за промените в цените;
  • Форекс – представлява търговия на валути и е най-популярният и съответно ликвиден пазар.

Кой може да участва на тях

С търговска дейност могат да се занимават както физическите лица, така и юридическите. Инвестирайки в различните продукти, те се надяват да спечелят от покачването в цените на инструментите, които са закупили по-рано. С финансова търговия предимно се занимават централните и търговски банки, посредниците, еднолично инвеститорите и трейдърите. Най-активни участници обаче са централните и после търговските банки, които търгуват със световни пари. Те са основните купувачи на държавни облигации и други активи.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *