Как да изтегля заем без трудов договор?

Често животът ни изправя пред ситуации, в които внезапно се нуждаем от малка сума пари за покриване на възникнало задължение, но в момента сме без работа и трудов договор. За щастие, кредитните институции днес са достатъчно гъвкави и предлагат възможност за изтегляне на кредит и в този случай. Какво трябва да направите? Нека разберем заедно по-долу.

Как се тегли заем без трудов договор и възможно ли е изобщо

Изтеглянето на заеми, когато сте безработни, вече е възможно. И ако банка би Ви отказала, тъй като без трудов договор не сте убедителни относно правилното и редовно обслужване на задължението, то днес вече съществуват и небанкови институции за бързи кредити. Те са наистина доста бързи при положение, че за отпускането на заем не се нуждаете от поръчител или гарант, дори и когато сте безработни. Кандидатстването за финансиране става изцяло онлайн, а одобрението само за няколко минути, като за това не е необходимо дори напускането на дома Ви. Трябва Ви само стабилен интернет и компютър или смартфон, от който да посетите сайта на кредитната компания и да попълните необходимия формуляр. След като това бъде направено, одобрението трае около 15 до 20 минути, а парите ще бъдат преведени директно по указаната преди това банкова сметка.

В кои случаи се отпуска и използва

Обикновено заем без трудов договор се тегли в случай на внезапно възникнала нужда от спешно финансиране с малка сума пари. Към такива услуги често прибягват частните безработни лица, имащи нужда от обслужване на дадено задължение. 

За да Ви бъде отпуснат бърз кредит, трябва да отговаряте на следните изисквания: 

  • Да имате чиста кредитна история;
  • Да притежавате активи, носещи Ви допълнителни доходи – от наеми, ренти, дивиденти и т.н;
  • Ако работите на свободна професия, също имате голям шанс за одобрение.

Другата добра новина е, че отпуснатият заем, дори и когато нямате трудов договор, може да е безлихвен, ако изтеглената сума бъде върната през гратисния период. Ако той се просрочи, кредиторът ще започне начисляване на лихви, размерът на които е посочен в условията за кандидатстване online. Днес има и безплатни виртуални калкулатори, позволяващи изчисляване на месечните вноски и лихвите по кредита при кандидатстване за определена сума пари.

В кои случаи е възможен отказ

Ако нямате странични доходи или те са недоказуеми, твърде вероятно е кредиторът да Ви счете за високорисков кандидат, който няма да може да си изплати задължението. Можете също да получите отказ за изтегляне на заем без трудов договор, ако сте в лошо финансово състояние, имате много задължения и запори.